Politiske visioner

  mit nær miljø:  
 
  • IT og IKT på Bornholm er et spørgsmål om at lære at bruge en telefon (Callcentre)
  • Kollektiv trafik på Bornholm er når to privatbiler holder tilbage for en stor rød tom bus.
  • Service fra Bornholmstrafikken er når man udsender en SMS kl halv otte om at Willum Clausens morgenafgang kl 6:45 er udsat 30 min p.g.a. af tekniske vanskeligheder (snevejr)
  • Udvikling i yderområderne er når vi skifter broen i Vang (som fortrinsvis bliver bruget af naturvejleder Søren Sildehoved) ud med et million kroners bro, mens vi vi lader i hundredvis af biler holde i tomgang ved og omkring en tankstation på havnen i Rønne medens  de venter på at gående turister i massevis som vader frem og tilbage for at finde Bornholms velkomstcenter.
  • - derfor:

  • Der ligger en stor, spændende udfordring og venter på os alle:

  • Branding af Bornholm. Lad os få skabt et levende og nuanceret billede af det bornholmske erhvervspotentiale.

- Jeg mener jo bare at vi skal gøre det vi er gode til,
- så kommer brandingen af sig selv